De meerwaarde van marktwaarde

Door de invoering van de nieuwe Woningwet zijn woningcorporaties verplicht hun bezit te waarderen tegen marktwaarde. Capital Value voerde onderzoek uit onder een groot aantal woningcorporaties en vroeg hen naar de ervaringen met het waarderen tegen marktwaarde en de verwachting hoe zij deze waarden in de toekomst zullen gaan gebruiken.

U kunt het volledige onderzoeksrapport bij ons opvragen door een email met uw gegevens te sturen. Meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van taxaties vindt u hier.