Wij beantwoorden alle vragen over uw woningportefeuille

Met de professionalisering van het asset management hebben woningcorporaties steeds vaker behoefte aan professioneel advies. Niet alleen voor de bestaande portefeuille, maar ook bij nieuwbouwontwikkelingen. Onze dienstverlening voor corporaties bestaat onder meer uit:

• Hold-sell analyses
• Complexgewijze verkoop
• Acquisitie
• Taxaties tegen marktwaarde
• Strategisch advies (bv. financieringen)
• Kennisdeling (workshops)