Regulated by RICS

Capital Value is 'Regulated by RICS'. 

Het 'Royal Institution of Chartered Surveyors' (RICS) is een leidinggevende, onafhankelijke en representatieve beroepsorganisatie voor kwalificaties en normen in de vastgoed-, eigendoms- en bouwsector. Dit betekent dat wij een strikte gedragscode hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven.

Ga voor meer informatie naar de RICS website.