Start verkoop monumentaal complex aan de Maliebaan in Utrecht

07 september 2017

Maliebaan 24-26 Utrecht

Capital Value start met de verkoop van een complex aan de Maliebaan 24-26 en Nachtegaalstraat 83 in Utrecht. Het betreft een monumentaal complex met een unieke herontwikkelingspotentie. De totale oppervlakte van de begane grond bedraagt circa 240 m² VVO. De totale oppervlakte van de verdiepingen is circa 625 m² VVO.

De Woonmensen start met verkoop wooncomplex in Apeldoorn

04 september 2017

Wooncomplex De Boog Apeldoorn

Stichting De Woonmensen start met de verkoop van het wooncomplex De Boog in Apeldoorn. De Boog, gelegen aan de Burgemeester Jhr. Quarles van Uffordlaan, bestaat uit 19 appartementen met berging en parkeerplaats, 4 extra parkeerplaatsen en een extra berging verdeeld over twee gebouwen (Noord en Zuid). Capital Value zal het verkoopproces begeleiden. De verkoop is op 4 september aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad.

Team Capital Value breidt verder uit

03 augustus 2017

Uitbreiding team Capital Value

Het team van Capital Value breidt verder uit. Door het toegenomen aantal werkzaamheden is het team per 1 augustus versterkt met drie nieuwe medewerkers: Arjan Peerboom (vastgoedadviseur), Lotte de Jong (junior vastgoedadviseur) en Charlotte Reintjes (projectsecretaresse).

Woonbedrijf ieder1 start met de verkoop van wooncomplex Het Baken in Deventer

11 juli 2017

Het Baken Deventer

Woonbedrijf ieder1 start met de verkoop van het bijzondere wooncomplex Het Baken in Deventer. Het Baken, gelegen aan het Brandts Buyspark 39-83 (o), bestaat uit 22 appartementen, een commerciële ruimte en parkeergelegenheid op eigen terrein. Capital Value zal het verkoopproces begeleiden. De verkoop is op 11 juli aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad.

De Goede Woning start met de verkoop van 3 complexen in Zoetermeer

18 mei 2017

Abeelzoom / Acaciazoom Zoetermeer

Woningcorporatie De Goede Woning start 18 mei 2017 met de verkoop van 3 complexen in de wijken Rokkeveen, Palenstein, Dorp en Meerzicht in Zoetermeer. De complexen bestaan uit 55 woningen en 62 garageboxen. Capital Value zal het verkoopproces begeleiden. De verkoop is op 18 aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad en het Algemeen Dagblad.

LEKSTEDEwonen en Woongoed Zeist starten met de verkoop van Huis Zoudenbalch in Utrecht

12 april 2017

Huis Zoudenbalch

LEKSTEDEwonen en Woongoed Zeist starten met de verkoop van Huis Zoudenbalch, een rijksmonumentaal complex met een unieke ligging in de binnenstad van Utrecht. Huis Zoudenbalch beschikt over 24 appartementen, 21 bergruimten, een overdekte fietsenstalling en een ruime binnentuin. Capital Value zal het verkoopproces begeleiden. De verkoop is op 12 april openbaar aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad en het AD Utrecht.

Shared Value 2017: kansen tegen tekorten

14 februari 2017

Samenwerkingsaward 2017

Op maandag 13 februari jl. kwamen circa 160 beleggers, corporaties en ontwikkelaars bijeen in het Spoorwegmuseum voor de jaarlijkse bijeenkomst van Capital Value. Dit jaar werd ingegaan op het thema: Kansen tegen tekorten.

Historisch investeringsvolume van meer dan 4 miljard euro in Nederlandse huurwoningen

22 december 2016


Pensioenfondsen investeren 33% meer in nieuwbouwhuurwoningen middensegment


Nog nooit is er zoveel geïnvesteerd in de aankoop van huurwoningen in Nederland. Er wordt in 2016 naar verwachting voor meer dan 4 miljard euro belegd in Nederlandse huurwoningen. Dit is een stijging van 33% ten opzichte van 2015. Dit blijkt na een analyse van alle woningbeleggingstransacties door Capital Value. Nederlandse pensioenfondsen leverden hierbij de belangrijkste bijdrage aan dit historische beleggingsvolume. In 2016 investeerden zij voor circa 3 miljard euro in voornamelijk nieuwbouwwoningen in het middeldure huursegment (in 2015 was dit nog 850 miljoen euro). Daarnaast bleven ook particuliere beleggers en buitenlandse investeerders zeer actief in de aankoop van bestaande woningen.

Woonbedrijf ieder1 start verkoop 62 woningen

14 november 2016

Woonbedrijf ieder1 is voornemens een deel van haar bezit te verkopen. Het betreft 7 complexen met in totaal 62 woningen en 4 commerciële eenheden in de binnenstad van Zutphen. Capital Value zal het verkoopproces namens Woonbedrijf ieder1 begeleiden. De verkoop is op 14 november jl. openbaar aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad en de Stentor.

Aanpassingen regelgeving verkoop corporatiewoningen

24 oktober 2016

De Minister heeft recent de verkoopregels voor de verkoop van corporatiewoningen door onderzoeksbureau Companen laten onderzoeken en laten evalueren. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek zal de regelgeving op enkele punten worden aangepast. De Minister wil ervoor zorgen dat het voor corporaties makkelijker wordt om geliberaliseerde woningen te verkopen. Voor het complexgewijs verkopen van blijvend gereguleerde woningen gelden aangescherpte regels. Met deze aanpassingen wil de Minister dat corporaties zich meer gaan focussen op het verhuren van sociale woningen bestemd voor de doelgroep.

Gemeenten moeten actievere rol spelen bij terugdringen tekort huurwoningen

19 september 2016

66% van de gemeenten heeft geen beleidsprogramma om aan de toenemende vraag naar middeldure huurwoningen te kunnen voldoen.

Uit onderzoek van Capital Value dat vandaag wordt gepresenteerd op het congres “Dag van het wonen” blijkt dat Nederlandse gemeenten een forse groei verwachten in vraag naar vrije sector huurwoningen. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat 66% van de gemeenten geen bouwbeleid heeft opgesteld met daarin duidelijke kaders en condities waaronder vrije sector huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor lopen gemeenten het risico dat de ontwikkeling van vrije sector huurwoningen spaak zal lopen en dat tekorten in dit segment verder zullen oplopen. Door het vaststellen van een woonvisie met aansluitend beleid kunnen gemeenten een actievere rol spelen in het realiseren van nieuwe woningen in dit segment.  In totaal werkten 85 gemeenten aan dit onderzoek mee.

40 procent van de corporaties taxeert voor het eerst tegen marktwaarde

04 augustus 2016

Meerwaarde marktwaarde

Door de invoering van de nieuwe Woningwet worden woningcorporaties verplicht de vastgoedportefeuille over het boekjaar 2016 te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Capital Value voerde onderzoek uit onder een groot aantal woningcorporaties en vroeg hen naar de ervaringen met het waarderen tegen marktwaarde en de verwachting hoe zij deze waarden in de toekomst zullen gaan gebruiken.  

Woonpunt start verkoop portefeuille van circa 186 woningen

07 juli 2016

Maastricht

Capital Value is namens woningcorporatie Woonpunt uit Maastricht gestart met de verkoop van een portefeuille van ca. 186 woningen, bijbehorende parkeerplaatsen en enkele commerciële ruimten. De woningen zijn verdeeld over drie complexen en liggen in Heerlen, Geleen en Maastricht. De verkoop is op 7 juli jl. openbaar aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad. Voor meer informatie over de complexen verwijzen wij u graag naar Corporatiemarkt.

Vraag naar middeldure huurwoningen zal nog verder toenemen

07 april 2016

Wooncongres2016

Het WoON2015-onderzoek, uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, laat in haar nieuwste prognose zien dat de vraag naar geliberaliseerde huurwoningen nog verder zal toenemen dan eerder werd voorspeld. Volgens de meest recente prognose zal de geliberaliseerde huursector in de periode 2015-2025 groeien met circa 213.000 woningen.  

Voorraad huurwoningen krimpt ondanks toename bouwproductie

08 februari 2016

Onderzoek

Ondanks de grote vraag neemt de voorraad huurwoningen zonder verdere maatregelen niet toe. Er wordt nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten. Daarnaast worden er als gevolg van uitponden door corporaties en beleggers en door sloop nog steeds teveel woningen onttrokken aan de markt. Ondanks een stijging van de bouwproductie en een record aan beschikbaar kapitaal lukt het niet om de consequenties van de crisis in te lopen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value, dat dit jaar in samenwerking met ABF Research en ING Real Estate Finance is uitgevoerd.  

Onderzoek naar beheersing frauderisico's bij verkoop corporatiebezit

14 december 2015

Onderzoek beheersing frauderisico's

Woningcorporaties zijn op de goede weg als het gaat om het invoeren van beheersmaatregelen om frauderisico’s bij de verkoop van corporatiebezit te voorkomen. Toch is er nog ruimte voor verbetering binnen de corporatiesector. Hoewel een deel van de corporaties concreet bezig is met beheersmaatregelen als periodieke hold-sell analyses, screening van zakenpartners en het opnemen van verkoopvoorwaarden e.d., staat dit bij een ander deel van de corporaties nog in de kinderschoenen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value onder ruim 80 corporaties in Nederland. 

Even voorstellen: Annemieke van Dijk

03 november 2015

Annemieke van Dijk

Onlangs is Annemieke van Dijk als interim assistant in dienst getreden bij Capital Value. Annemieke zal de directie van Capital Value voor een aantal maanden ondersteunen en is onder meer verantwoordelijk voor het agendabeheer van de directie en de ondersteuning bij de lopende advies- en verkooptrajecten. Annemieke vervangt hiermee Judith Voskamp die in deze periode met zwangerschapsverlof gaat. Annemieke heeft meer dan 10 jaar ervaring binnen haar vakgebied en werkte als interimmer bij onder meer Arval en de KNVB.

Start verkoop woningportefeuille Thuisvester

01 oktober 2015

Thuisvester

Woningcorporatie Stichting Thuisvester start met de verkoop van een woningportefeuille bestaande uit 7 complexen met in totaal 178 woningen met parkeerplaatsen en 2 commerciële ruimten. De woningen liggen in Baarle-Nassau, Dordrecht, Hoeven, Oudenbosch en Kats. De verkoop is vandaag openbaar aangekondigd in Het Financieele Dagblad. Capital Value zal Thuisvester begeleiden bij het verkoopproces. 

Interview Marijn Snijders op BNR

08 september 2015

BNR

Naar aanleiding van de publicatie in het FD over de rol van gemeenten bij de realisatie van middeldure huurwoningen werd Marijn Snijders door BNR geinterviewd over dit onderwerp. U kunt het interview hier beluisteren.

Bijdrage Capital Value aan 'Het Congres van 5 miljard euro'

19 mei 2015

Congres5miljard

Naar aanleiding van het door Capital Value gepubliceerde onderzoeksrapport ‘De woning(beleggings)markt in beeld’ organiseerde PropertyNL op 19 mei jl. een briefing over het beschikbare kapitaal voor de woningbeleggingsmarkt in 2015. De centrale vraag tijdens ‘Het congres van 5 miljard euro’ was of het volume van 5 miljard euro ook daadwerkelijk behaald zal gaan worden.

Interview Kees van Harten in Vastgoedmarkt

20 april 2015

Vastgoedmarkt

In de april editie plaatste het toonaangevende blad Vastgoedmarkt een interview met Kees van Harten, directeur Capital Value. Aanleiding was het grote aantal transacties in woningbeleggingen dat Capital Value in 2014 begeleidde. U kunt het artikel hier bekijken (pdf formaat)

Kamervragen na publicatie rapport Capital Value

17 februari 2015

Tweede kamer

Het jaarlijkse onderzoeksrapport van Capital Value ‘De woningbeleggingsmarkt in beeld 2015’ heeft ook de Tweede Kamer bereikt. Uit het onderzoek blijkt dat een deel van het beschikbare kapitaal van beleggers voor investeringen in huurwoningen in 2014 niet is geïnvesteerd vanwege gebrek aan voldoende aanbod. Kamerleden Monasch (PvdA) en van der Linde (VVD) hebben de Minister om een nadere uitleg gevraagd.

Capital Value verzorgt Investment briefing op Woningcorporatie Dag 2015

20 januari 2015

Woningcorporatie Dag

Op 22 april a.s. vindt de Woningcorporatie Dag plaats op Nyenrode in Breukelen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door IVVD, Building Business en Vastgoedjournaal. In de ochtend zal Capital Value een Investment briefing verzorgen. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op asset management, complexgewijs verkopen en financiering van corporatiewoningen. Meer informatie en een mogelijkheid tot inschrijven vindt u op de website van Woningcorporatie Dag.

Corporatiegids Magazine: Servatius over complexgewijs verkopen

26 november 2014

Corporatiegids

In de november editie van Corporatiegids Magazine vertelt Woningstichting Servatius over complexgewijs verkopen. René Clement, directeur vastgoed: "Door complexgewijze verkoop kunnen wij onze streefportefeuille versneld realiseren". Lees het artikel. 

Nederlandse woningen populair bij Duitse financiers

15 september 2014

Nederlandse woningen

Duitse banken willen voor honderden miljoenen Nederlandse huurwoningen financieren. Dat blijkt uit onderzoek van Capital Value onder de 40 grootste Duitse banken. De helft van de banken geeft aan de komende jaren meer budget vrij te maken voor het financieren van Nederlandse woningbeleggingen. Stabiele huurprijzen en aantrekkelijke rendementen worden als hoofdredenen genoemd. Daarnaast spelen de toegenomen vraag naar financieringen in Nederland, maar ook de toegenomen concurrentie en het beschikbare kapitaal op de Duitse financieringsmarkt een belangrijke rol. 

Capital Value aanwezig op Nationaal Symposium Woningcorporaties

23 juli 2014

Nationaal symposium woningcorporaties

Op 2 en 3 oktober a.s. vindt het Nationaal Symposium Woningcorporaties plaats in Nieuwegein. Tijdens dit symposium wordt u geïnformeerd over cruciale ontwikkelingen in de corporatiesector. Capital Value verzorgt in de middag een sessie over de (on)mogelijkheden van complexgewijze verkoop van corporatiewoningen. 

Online platform voor complexgewijs aanbod corporatiewoningen

30 juni 2014

Corporatiemarkt

Vandaag is het nieuwe online platform voor woningcorporaties en beleggers gepresenteerd onder de naam Corporatiemarkt.com. Op dit platform kunnen corporaties hun aanbod van woningcomplexen openbaar maken voor Nederlandse en buitenlandse beleggers en collegacorporaties. Een ontwikkeling die de vraag- en aanbodzijde bij elkaar brengt en bijdraagt aan een transparante en objectieve prijsvorming.

Wooninvesteringsfonds start met verkoop van 3.848 woningen

04 juni 2014

Wooninvesteringsfonds

Het Wooninvesteringsfonds (WIF) start met de verkoop van een woningportefeuille verspreid over Nederland. Het gaat om 3.848 woningen. Capital Value begeleidt de verkoop.  

Capital Value opnieuw nummer 1 in woningbeleggingen

28 april 2014

PropertyNL

Capital Value is opnieuw nummer 1 in woningbeleggingen met een beleggingsvolume in 2013 van 226 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarlijkse ranking die PropertyNL op 25 april jl. publiceerde. Als specialist en nichespeler op de woningbeleggingsmarkt maakte Capital Value het afgelopen jaar een sterke groei door, zowel qua omzet als aantal medewerkers.

Gemeenten kunnen ondersteunen bij verkoop corporatiewoningen

11 februari 2014

Shared Value 2014

Het tekort aan goede huur-en koopwoningen in Nederland loopt op. Waar in 2009 nog 80.000 woningen werden gebouwd, daalde de bouwproductie in 2013 naar een historisch dieptepunt van 35.000 woningen. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het tekort door verlaging van de grondprijzen bij de bouw van huurwoningen. Corporaties kunnen verkoopopbrengsten gebruiken voor nieuwe investeringen in het goedkope huursegment. Beleggers tonen een onverminderd hoge interesse en geven aan in 2014 meer dan 3 miljard euro te willen investeren in Nederlandse huurwoningen.

Thijs de Graaf naar Capital Value

18 november 2013

Het team van Capital Value breidt verder uit. Per 19 november start Thijs de Graaf bij Capital Value als Researcher.

Capital Value organiseert internationaal netwerk diner op EXPO REAL

10 oktober 2013

Expo Real

Op maandag 7 oktober jl. vond het investment opportunity diner van Capital Value in München plaats. Het evenement werd georganiseerd rond de EXPO REAL en had als thema ‘Going Dutch’ om de kansen in de Nederlandse woningbeleggingsmarkt internationaal onder de aandacht te brengen.

Nederland in top 3 voor beleggingen in huurwoningen

07 oktober 2013

Woning

Internationale beleggers ontdekken de Nederlandse woningmarkt - de komende jaren mogelijk miljarden extra investeringen.

De belangstelling van internationale beleggers in Nederlandse huurwoningen neemt toe. Een aanzienlijk aantal internationale vastgoedbeleggers heeft op dit moment zelfs concrete plannen om te investeren in Nederland. De komende jaren zal dit leiden tot mogelijk miljarden extra investeringen op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. 

Vastgoed Spinning Marathon: € 11.000 voor het goede doel

18 september 2013

Spinning Marathon

Op 18 september jl. vond de jaarlijkse Vastgoed Spinning Marathon plaats. De spinning marathon, een initiatief van Capital Value, bracht in totaal € 11.000,- op voor het goede doel. Er fietsten ca. 100 deelnemers uit de vastgoedbranche mee. Er werd gefietst voor Stichting Kiran Namaste, een stichting voor alleenstaande moeders met kinderen in Nepal die het geld zal gebruiken voor de bouw van een kindertehuis. 

Capital Value in overleg met Minister Blok

11 juli 2013

Overhandiging rapport aan Minister Blok

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigde de directie van Capital Value op 11 juli jl. uit om met Minister Blok van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op de woning(beleggings)markt.

Te koop: verhuurde woningen te Zaandam

06 juni 2013

Zaandam

Namens woningcorporatie ZVH is Capital Value gestart met de verkoop van in totaal 113 verhuurde eengezinswoningen. De woningen zijn verdeeld over drie clusters (te koop vanaf 21 woningen). De clusters zijn afzonderlijk of als gehele portefeuille te koop en liggen in de wijk Peldersveld te Zaandam. 

Gerry Alberti naar Capital Value

01 mei 2013

Gerry Alberti

Capital Value breidt uit. Per 1 mei is Gerry Alberti in dienst getreden bij Capital Value als vastgoedadviseur. Alberti heeft meer dan 30 jaar ervaring in de vastgoedsector waarvan meer dan 20 jaar als adviseur op de woningbeleggingsmarkt. De afgelopen 7 jaar was hij werkzaam bij Jones Lang LaSalle als National Director en daarvoor bij Troostwijk Makelaars O.G. en Aegon Vastgoed.

Volumes beleggingsmarkt woningen nemen verder toe

09 april 2013

Uit onderzoek van PropertyNL Research blijkt dat in 2013 tot nu toe meer dan € 205 miljoen in huurwoningen is belegd en de verwachting is dat dit volume de komende maanden verder zal aantrekken. Deze week werd het volume fors verhoogd, met een van de grootste single asset deals in woningen van de afgelopen jaren. Particuliere belegger Grouwels Vastgoed koopt van institutionele woningbelegger Vesteda voor bijna € 51 mln 336 appartementen, 8.700 m² aan commerciële ruimten en twee inpandige parkeergarages aan de Boompjes in Rotterdam. Capital Value en De Brauw Blackstone Westbroek adviseerden Vesteda. 

Capital Value verheugd over voorgenomen versoepeling regelgeving

13 februari 2013

Akkoord woningmarkt

De voorwaarden om corporatiewoningen te verkopen aan bewoners en beleggers worden versoepeld. Dit blijkt uit de brief over de nieuwe afspraken voor de woningmarkt die Minister Stef Blok op 13 februari jl. aan de kamer heeft gestuurd. De versoepeling komt op een goed moment. Capital Value presenteerde maandag 11 februari jl. een onderzoek waaruit blijkt dat beleggers aangeven circa twee miljard euro beschikbaar te hebben voor de aankoop van huurwoningen. Daarnaast geeft een groeiend aantal (54%) van de corporaties aan complexgewijs te willen verkopen. 

Nominatie Kees van Harten Vastgoedmarkt Award

31 januari 2013

Kees van Harten

Vandaag zijn de nominaties voor de Vastgoedmarkt Award 2012-2013 bekendgemaakt. Wij zijn trots dat onze collega Kees van Harten een van de genomineerden is in de race om deze mooie award in de wacht te slepen. Wilt u zijn nominatie ondersteunen? Lees meer over de genomineerden of breng direct uw stem uit via de site van Vastgoedmarkt (u kunt tot 26 april stemmen).  

Interview Chanine in Vastgoedmarkt en Cobouw

20 december 2012

Chanine van Kleij

Vanwege de overstap naar Capital Value verscheen op 14 december jl. een interview met Chanine van Kleij in Cobouw. U kunt het artikel hier lezen. Ook Vastgoedmarkt besteedde in de rubriek 'De Uitdaging' aandacht aan de overstap. Lees het artikel hier.

Capital Value verkoopt eerste half jaar 850 woningen

11 september 2012

Verkocht in Den Bosch

Capital Value verkocht gedurende het eerste half jaar van 2012 ca. 850 huurwoningen met een geschatte transactiewaarde van € 150 miljoen. De woningen werden verkocht namens diverse institutionele beleggers. Kopers zijn voornamelijk particuliere beleggers.  

Capital Value in nieuwste editie Vastgoedmarkt

23 augustus 2012

Artikel Vastgoedmarkt

In de nieuwste editie van Vastgoedmarkt is een artikel over Capital Value opgenomen, met informatie over het ontstaan van Capital Value, de achtergrond van Kees en Marijn en de ontwikkelingen bij Capital Value in het eerste half jaar. U kunt het artikel hier lezen. 

Sanna Wirtz in PropertyProfs

21 mei 2012

De overstap van Sanna Wirtz naar Capital Value is ook PropertyNL opgevallen. In de nieuwe editie van PropertyNL (18 mei 2012, nr. 8) is in de rubriek PropertyProfs een artikel te vinden over de carrièrestap van Sanna. U kunt het artikel hier lezen.

Interview Marijn en Kees in PropertyNL

24 april 2012

Capital Value

In de editie van PropertyNL van 20 april a.s. staat een interview met Marijn Snijders en Kees van Harten. U kunt het artikel hier lezen.  

Shared Value 2012 een groot succes

14 februari 2012

Spoorwegmuseum

Shared Value 2012 was een groot succes. De openingsbijeenkomst van Capital Value B.V. vond op 13 februari jl. plaats in het Spoorwegmuseum te Utrecht en werd door ruim 140 vastgoedprofessionals bijgewoond. Burgemeester Wolfsen van de gemeente Utrecht  was via een straalverbinding aanwezig om een officiële openingshandeling te verrichten. Met het oog op het thema 'Shared Value' verzocht de burgemeester alle aanwezigen op te staan. Op aftellen van de burgemeester werd gezamenlijk een lint doorgeknipt en werd Capital Value voor geopend verklaard. Bekijk film.

Marijn Snijders en Kees van Harten bundelen krachten

10 januari 2012

Capital Value B.V. is een nieuwe gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van vastgoed-beleggingen en strategische vastgoedvraagstukken. De organisatie, een initiatief van Marijn Snijders en Kees van Harten, richt zich op het adviseren van institutionele- en particuliere beleggers, corporaties, overheid en ondernemingen. Het kantoor is gevestigd aan de Maliebaan 85 te Utrecht.

Investment briefings Capital Value in Azie

06 september 2017

Seoul

In september zal Capital Value drie investment briefings in Azië organiseren. De reis is een vervolg op het bezoek van Minister Blok aan Azië in 2016. Tijdens deze meeting bleken veel Aziatische beleggers geïnteresseerd te zijn in het beleggen in en financieren van Nederlandse woningen.

Stijging bouwvergunningen onvoldoende om tekorten weg te werken

31 augustus 2017

De Lofts

Het aantal verleende bouwvergunningen is in het eerste half jaar sterk toegenomen ten opzichte van 2016. Volgens het CBS zijn er dit jaar al 31.608 bouwvergunningen verleend. Vergeleken met het eerste half jaar van 2016 is dit een toename van circa 34%. Als deze positieve trend zich doorzet, betekent dit dat er dit jaar voor het eerst sinds 2010 meer dan 60.000 bouwvergunningen zullen worden verleend. Dit aantal is echter nog steeds niet voldoende om het woningtekort terug te dringen. 

Rianne van der Poel naar Capital Value Taxaties

01 augustus 2017

Rianne van der Poel

Per 1 augustus is het team van Capital Value Taxaties uitgebreid met Rianne van der Poel. Rianne treedt in dienst als taxateur en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het toenemende aantal taxatieopdrachten van Capital Value.

61 procent van de winkeliers verwacht hogere omzet in 2017

01 juni 2017

Analysis Retail Market

Winkeliers in Nederland zijn over het algemeen positief gestemd over de ontwikkeling van hun omzet voor het komende jaar. In 2016 zag 54% van de ondervraagde winkeliers de omzet stijgen en voor 2017 verwacht 61% een stijging van de omzet. Gevraagd naar de marges verwacht 48% dat deze gelijk blijven. 32% geeft aan dat de marges zullen stijgen in 2017. Na de neergaande lijn van de afgelopen jaren met veel faillissementen en toenemende leegstand is er weer een positieve ontwikkeling gaande. Buitenlandse beleggers willen in 2017 voor meer dan 1 miljard euro winkels aankopen in met name Nederlandse winkelstraten.

Capital Value voor vijfde jaar op rij nr. 1 in woningbeleggingen

02 mei 2017

PropertyNL

Capital Value heeft opnieuw de eerste plek behaald in de categorie woningbeleggingen. Dit blijkt uit de jaarlijkse ranking Top101 Makelaars van PropertyNL. Het is voor de vijfde maal op rij dat Capital Value op nummer 1 staat in de categorie woningbeleggingen.

Regelgeving verkoop corporatiewoningen gewijzigd per 1 april 2017

05 april 2017

Corporatiewoning

Het Ministerie heeft de regelgeving voor de verkoop van corporatiewoningen aangepast. Naast de wijzigingen heeft de Minister getracht de leesbaarheid te verbeteren. Ook is een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. De gewijzigde regelgeving is op vrijdag 31 maart 2017 in het Staatsblad gepubliceerd en is op 1 april 2017 in werking getreden.

Woningtekort bereikt hoogtepunt in 2018

13 februari 2017

Woningbeleggingsmarkt in beeld

Voorraad huurwoningen krimpt ondanks beschikbaar kapitaal beleggers en corporaties
 
Naar verwachting zal het woningtekort in Nederland in 2018 het hoogtepunt bereiken. Er wordt nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten. In 2016 zijn er minder bouwvergunningen verleend dan in 2015. Pas na 2019 zal het tekort gaan dalen omdat er dan meer woningen worden bijgebouwd dan er huishoudens bijkomen.

Eindejaarsdiner brengt €11.000 euro op voor het goede doel

15 december 2016

Capital Value organiseerde op 7 december jl. een eindejaarsdiner voor de Nederlandse woningbelegger. Tijdens het diner werd een veiling georganiseerd ten behoeve van een goed doel, stichting Kiran Namaste. Deze stichting zet zich in voor alleenstaande moeders en kinderen in Nepal.

Capital Value in gesprek met internationale investeerders

03 november 2016

Begin deze week vond er op de Nederlandse Ambassade in Londen een seminar plaats over de Nederlandse woning- en hypothekenmarkt. Aan het seminar namen Capital Value en circa 30 andere internationale bedrijven deel. Onderwerp van het seminar was "De ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt".

Rentree start verkoop van 67 woningen in Deventer

04 oktober 2016

Namens woningstichting Rentree is Capital Value gestart met de verkoop van een portefeuille bestaande uit  in totaal 3 complexen met in totaal 67 woningen (24 eengezinswoningen en 43
meergezinswoningen), ruimte ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen en twee antenne-opstelplaatsen. De complexen liggen allen in Deventer. De verkoop is op 4 oktober jl. openbaar aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad.

Waterweg Wonen start verkoop 31 eengezinswoningen

22 augustus 2016

Namens woningcorporatie Waterweg Wonen start Capital Value met de verkoop van twee wooncomplexen met respectievelijk 10 en 21 eengezinswoningen in Vlaardingen. De complexen uit 2012 en 2014, liggen in de wijk Babberspolder. De verkoop is op 18 augustus jl. openbaar aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad.

Capital Value start verkoop 78 woningen voor gemeente Amsterdam

18 juli 2016

Borstblok

Namens de Gemeente Amsterdam is Capital Value gestart met de verkoop van woningcomplex Borstblok in Amsterdam. Het complex omvat 78 appartementen en 11 winkels- / bedrijfsruimten en ligt aan de Bos en Lommerweg en Woutertje Pietersestraat in de Kolenkitbuurt in Amsterdam.   

Capital Value breidt team verder uit

10 mei 2016

Danny (links) en Clemens (rechts)

Capital Value breidt verder uit. Per 1 mei is het team versterkt met twee nieuwe medewerkers. Danny La Rose MSc RT (foto links) zal als taxateur de taxatieafdeling komen versterken en Clemens van Vuurde MSc (foto rechts) treedt in dienst als vastgoedadviseur. 

Zeer succesvolle vijfde editie van Shared Value

09 februari 2016

Minister Blok neemt rapport in ontvangst

Op maandag 8 februari jl. vond de vijfde editie plaats van Shared Value. De bijeenkomst werd door ruim 150 beleggers en corporaties bezocht (bekijk impressie). Met als thema 'Samenwerking werkt!' bestond het inhoudelijke programma uit presentaties van onder meer Minister Stef Blok (Ministerie BZK), Henk Jagersma (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), Arie Hubers (ING Real Estate Finance) en Rob Haans (De Alliantie). Marijn Snijders presenteerde aansluitend de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van Capital Value onder de grootste Nederlandse woningbeleggers en woningcorporaties.

Capital Value breidt taxatiedienstverlening uit

04 februari 2016

Ruben Smulders

Capital Value, specialist op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt, breidt haar dienstverlening op het gebied van taxaties uit. Met de indiensttreding van Ruben Smulders MSc MSRE MRICS RT als directeur van Capital Value Taxaties B.V. én uitbreiding van het taxatieteam beschikt Capital Value over een full-service taxatieafdeling die onafhankelijk opereert met als specialisatie woningbeleggingstaxaties. 

Jens van Hasenbroek nieuw RICS lid

07 december 2015

Jens van Hasenbroek

Op 2 december 2015 meldt RICS Nederland met trots de benoeming van 43 nieuwe leden tot Qualified Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors. Een van de nieuwe leden is onze vastgoedadviseur Jens van Hasenbroek. Wij feliciteren hem van harte met het behalen van deze mooie titel.

Capital Value mag zich FD Gazelle 2015 noemen

22 oktober 2015

FD Gazellen

Elk jaar reikt Het Financieele Dagblad prijzen uit aan de snelstgroeiende bedrijven van Nederland: de FD Gazellen. Zojuist is bekend geworden dat Capital Value zich officieel FD Gazelle 2015 mag noemen én genomineerd is voor de Gouden Gazelle! Wij zijn trots op het resultaat en danken al onze opdrachtgevers en relaties voor het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld.  

Opbrengst Vastgoed Spinning Marathon naar Nepal

30 september 2015

Spinning Marathon

Op woensdag 30 september jl. vond de jaarlijkse Vastgoed Spinning Marathon plaats. De spinning marathon, een initiatief van Capital Value, bracht in totaal € 10.000,- op voor het goede doel. Er fietsten ca. 100 deelnemers uit de vastgoedbranche mee. De opbrengst wordt gedoneerd aan Stichting Kiran Namaste, een stichting voor alleenstaande moeders met kinderen in Nepal.  

FD publiceert over tekort aan middeldure huurwoningen en rol gemeenten

08 september 2015

FD

Het Financieele Dagblad publiceert vandaag over het oplopend tekort aan middeldure huurwoningen en de rol van de gemeenten hierin. 'Gemeenten belemmeren de bouw van middeldure huurwoningen', aldus het FD. Verschillende specialisten, waaronder Capital Value, geven in het artikel hun visie op deze problematiek. Het artikel bevestigt de door Capital Value in februari gepubliceerde resultaten van het jaarlijkse onderzoek op de woningbeleggingsmarkt. Daaruit bleek dat er juist nu veel kansen liggen omdat beleggers voor 2015 € 5 miljard euro beschikbaar hebben om in Nederlandse huurwoningen te steken. 

PropertyNL top 101: Bijzondere rol Capital Value

24 april 2015

PropertyNL

In de Top 101 Makelaars van PropertyNL staat Capital Value in het segment woningbeleggingen ook dit jaar weer op een eerste positie. De nummer 1 positie werd behaald door de succesvolle begeleiding van een groot aantal transacties voor zowel pensioenfondsen als woningcorporaties. Capital Value speelt als nichespeler op de woningbeleggingsmarkt een bijzondere rol, aldus de redactie. 

Buitenlandse interesse voor Nederlandse huurwoningen verder toegenomen

03 maart 2015

Research 2015

Londen, 3 maart 2015 – De interesse van internationale beleggers in Nederlandse huurwoningen is sterk toegenomen. Voor 2015 geven beleggers uit het buitenland aan bijna 3 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. In 2014 werd door buitenlandse beleggers reeds een totaalbedrag van 1,5 miljard euro geïnvesteerd in huurwoningen in Nederland, wat neerkomt op circa 50% van het totaalvolume aan investeringen op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt.

Succesvolle bijeenkomst voor beleggers en corporaties in Spoorwegmuseum

10 februari 2015

Minister Blok neemt onderzoeksrapport in ontvangst

Op maandag 9 februari jl. vond de jaarlijkse bijeenkomst van Capital Value plaats in het Spoorwegmuseum te Utrecht met als thema: 'Ontmoeting tussen beleggers en corporaties'. Naast presentaties van onder meer Marien de Langen (bestuursvoorzitter Stadgenoot), Kirk Lindstrom (managing director Round Hill Capital) en een interview met René Hogenboom (algemeen directeur Altera Vastgoed) was ook Stef Blok (Minister voor Wonen en Rijksdienst) aanwezig voor een toespraak over de ontwikkelingen op de woning(beleggings)markt. Bekijk videoimpressie.

Buitenlandse beleggers kopen voor meer dan 1,5 miljard euro Nederlandse huurwoningen

18 december 2014

Internationaal

Buitenlandse beleggers hebben in 2014 voor ruim 1,5 miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen. Tot nu toe werden in ca. 10 transacties in totaal circa 14.300 huurwoningen verkocht aan buitenlandse investeerders. Hiervan behoorde circa 52% van de woningen tot het gereguleerde segment. Naar verwachting worden op korte termijn aanvullende transacties bekendgemaakt.

Viveste start met verkoop woningen in Houten

03 november 2014

Houten

Na de succesvolle verkoop van 74 eengezinswoningen in Houten vorig jaar (de eerste verkoop van corporatiewoningen onder de nieuwe regelgeving) wil Viveste nogmaals een groep woningen verkopen. Het betreft in totaal 102 een- en meergezinswoningen in Houten (in de buurten Weiden, Velden en Sloten). Capital Value begeleidt het verkoopproces. 

Vastgoed Spinning Marathon: 10.000 euro voor het goede doel

10 september 2014

Spinning Marathon 2014

Op woensdag 10 september jl. vond de jaarlijkse Vastgoed Spinning Marathon plaats. De spinning marathon, een initiatief van Capital Value, bracht in totaal € 10.000,- op voor het goede doel. Er fietsten ca. 100 deelnemers uit de vastgoedbranche mee. De opbrengst wordt gedoneerd aan Stichting Kiran Namaste, een stichting voor alleenstaande moeders met kinderen in Nepal.  

Fiets mee voor het goede doel

14 juli 2014

Jaarlijks organiseert Capital Value een Vastgoed Spinning Marathon voor het goede doel. De opbrengsten gaan volledig naar Kiran Namaste, een stichting voor alleenstaande moeders en kinderen in Nepal. Dit jaar vindt de spinning marathon plaats op woensdag 10 september. Het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u meedoen? Klik hier voor meer informatie of meld u aan via info@capitalvalue.nl.

Artikel CorporatieGids: complexgewijze verkoop, complexe materie

26 juni 2014

CorporatieGids

In de juni editie CorporatieGids Magazine vindt u een interview met Kees van Harten, directeur bij Capital Value, over de mogelijkheden van complexgewijze verkoop van corporatiewoningen.

Succesvolle investment briefing tijdens Provada 2014

04 juni 2014

Investment briefing

In samenwerking met Provada en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseerde Capital Value op 4 juni jl. een investment briefing tijdens de Provada voor internationale woningbeleggers. De bijeenkomst werd druk bezocht door beleggers uit zowel binnen- als buitenland.

Esther Murk naar Capital Value

25 april 2014

Esther Murk

Esther Murk treedt per 1 mei a.s. in dienst bij Capital Value. Als assistent vastgoedadviseur zal Esther ondersteuning verlenen aan de huidige vastgoedadviseurs bij het structureren van diverse verkoopprocessen. Esther heeft gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en rondde onlangs haar Master-opleiding Urban and Regional Planning af. 

Amerikanen, Duitsers en Engelsen willen Nederlandse huurwoningen

22 januari 2014

De belangstelling van internationale beleggers voor de aankoop van huurwoningen in Nederland is explosief toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value dat vandaag op de Nederlandse Ambassade in Londen is gepresenteerd. Meer dan 35 van de belangrijkste investeerders uit Amerika, Engeland, Duitsland en het Midden-Oosten waren aanwezig bij de presentatie die in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd georganiseerd (bekijk impressie).

In debat op het congres Care Meets Real Estate

04 november 2013

Care Meets Real Estate

Op 29 oktober jl. organiseerde het Vastgoedjournaal in samenwerking met Maatschappelijk Vastgoed het congres ‘Care Meets Real Estate’ in Amsterdam. "De impasse doorbreken" was het thema dat centraal stond. “Wie gaat een omgeving bieden aan mensen die lichte zorg nodig hebben en wie gaat dat betalen?” Marijn Snijders, directeur Capital Value, was één van de deelnemers in het paneldebat.

Blok: beleggersinteresse in middensegment huurmarkt

09 oktober 2013

Minister Blok

Minister Stef Blok (Wonen) heeft goede hoop dat buitenlandse beleggers zich op de Nederlandse huurmarkt begeven. Hij merkt dat er een toenemende interesse is van investeerders in de geliberaliseerde markt met huurprijzen tussen 680 en 900 euro. Aan deze woningen is een groot tekort.

Grote belangstelling voor toelichting nieuwe circulaire

03 oktober 2013

Toelichting circulaire

Capital Value organiseerde op 2 oktober jl. in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een informatiebijeenkomst over de nieuwe regelgeving voor de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers. De bijeenkomst werd door meer dan 100 deelnemers bijgewoond. Aanwezigen waren zowel vertegenwoordigers van woningcorporaties als institutionele- en particuliere beleggers. De bijeenkomst vond plaats in Grand Hotel Karel V te Utrecht.  

Veiling huurrechten benzinestations brengt ruim € 36 miljoen op

12 september 2013

Veiling benzinestations

Op 11 september 2013 veilde het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) voor de elfde keer de huurrechten van benzinestations langs rijkswegen. De in totaal negen geveilde benzinestations brachten uiteindelijk ruim € 36 miljoen op. Capital Value begeleidde de veiling in opdracht van het RVOB. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn trad op als notaris.

Nieuwe regelgeving doorbraak voor corporaties

11 juli 2013

Circulaire

De nieuwe regelgeving die zal gaan gelden voor de verkoop van corporatiewoningen, zoals in concept vandaag openbaar gemaakt, betekent een doorbraak voor corporaties en daarmee voor de woningmarkt. Door de regels voor eventuele verkoop van het geliberaliseerde en te liberaliseren corporatiebezit te versoepelen wordt het voor corporaties mogelijk complexgewijs te verkopen aan beleggers en geld vrij te maken voor nieuwe investeringen.

Capital Value start met verkoop woningen Servatius

03 juni 2013

Servatius_Eijsden

Servatius Wonen & Vastgoed is voornemens ca. 237 verhuurde woningen te verkopen. De woningen zijn verdeeld over meerdere complexen en liggen verspreid over de provincie Limburg (Eijsden, Gronsveld, Maastricht en Valkenburg). Capital Value is als adviseur geselecteerd om de verkoop te begeleiden.

Het betreft een openbare verkoop. De woningen liggen aan onderstaand weergegeven adressen. 

Veiling huurrechten benzinestations

29 april 2013

Veiling huurrechten benzinestations

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal Capital Value dit jaar als veilingmeester optreden van de jaarlijkse veiling van de huurrechten van benzinestations langs rijkswegen. De veiling vindt plaats in september. In totaal worden er 9 benzinestations geveild. Meer informatie over de locaties en de procedure is te vinden op de website van het RVOB (Rijksvastgoed en OntwikkelingsBedrijf).

Capital Value nummer 1 in woningbeleggingen

05 april 2013

Nr 1 in woningbeleggingen

In de vandaag verschenen editie van PropertyNL met als thema Top101 Makelaars blijkt dat Capital Value met stip de hoogste binnenkomer is in de jaarlijkse ranking (14). In het segment woningbeleggingen heeft Capital Value zelfs binnen één jaar een onbetwiste eerste plaats behaald. Wij zijn trots op het resultaat en zullen ons met het gehele team blijven inzetten om een positieve bijdrage te leveren en succesvolle transacties op de woningbeleggingsmarkt te bewerkstelligen. Bekijk hier de volledige ranking.  

Grote opkomst Shared Value 2013

12 februari 2013

Shared Value 2013

Shared Value, de jaarlijkse bijeenkomst van Capital Value, was een groot succes. Ruim 140 vastgoedprofessionals kwamen  in het Spoorwegmuseum bijeen voor de resultaten van recent uitgevoerde onderzoeken op de woningbeleggingsmarkt alsmede de aanvullende inhoudelijke bijdragen van een aantal gerenommeerde sprekers uit de branche.

Interview Marijn Snijders in Vastgoedmarkt

15 januari 2013

Interview Marijn Vastgoedmarkt

In januari 2013 verscheen een interview met Marijn Snijders in Vastgoedmarkt. U kunt het interview hier lezen.  

Corporaties willen versoepeling regelgeving

18 december 2012

Marijn Snijders en Kees van Harten

Corporaties willen wel verkopen, maar kunnen niet
Uit recent onderzoek van Capital Value blijkt dat 64% van de corporaties meer ruimte wil om complexgewijs woningen te verkopen met als doel liquide middelen vrij maken voor investeringen in de bestaande voorraad en in nieuwbouwprojecten. Echter, de huidige regelgeving biedt hiervoor onvoldoende mogelijkheden. 

Interview Marijn Snijders: Huurwoningen, een solide belegging

10 september 2012

Vastgoed Nederland

Onlangs verscheen een interview met Marijn Snijders op de nieuwe website van Vastgoed Nederland. U kunt het interview hier lezen.

Vastgoed Spinning Marathon 2012: fiets mee!

19 juni 2012

spinning marathon

Op 6 september a.s. organiseert Capital Value een Vastgoed Spinning Marathon voor het goede doel. De opbrengsten gaan volledig naar Kiran Namaste, een stichting voor alleenstaande moeders met kinderen, die de opbrengst zal gebruiken voor de bouw van een kindertehuis in Nepal. 

Download Flyer Vastgoed Spinning Marathon.

Te koop: verhuurde woningen en winkels in Diemen

10 mei 2012

Capital Value verkoopt woningen en winkels in de Kruidenwijk te Diemen. Op 4 mei jl. verscheen hierover een advertentie in PropertyNL. Het betreft 48 appartementen, 23 eengezinswoningen en winkelruimten. Indien u interesse heeft in deze belegging, kunt u contact opnemen voor meer informatie.  

Sanna Wirtz naar Capital Value

23 april 2012

Sanna Wirtz

Capital Value breidt uit. Per 23 april komt S.L.W. (Sanna) Wirtz RMT in dienst als vastgoedadviseur. Sanna was voorheen Property Manager bij Jones LangLaSalle en is registermakelaar en taxateur o.z. en beschikt over meer dan 10 jaar ervaring in de vastgoedbranche.  

Burgemeester Wolfsen wenst Capital Value veel succes

08 februari 2012

In het kader van de bijeenkomst Shared Value brachten Marijn Snijders en Kees van Harten een bezoek aan de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen. De burgemeester wenstte Capital Value zeer veel succes en vond Capital Value een aanwinst voor de stad Utrecht.  

Bart Vos brengt sfeer in kantoor Capital Value

23 december 2011

Het interieur van de kantoorruimte van Capital Value B.V. aan de Maliebaan 85 te Utrecht is volledig verzorgd door Bart Vos van Vos Interieur. Er is veel aandacht besteed aan een warme ontvangst van bezoekers. Marijn Snijders: "Het is voor ons belangrijk dat wij onze clienten in een vertrouwelijke en prettige omgeving kunnen ontvangen om over zaken te spreken". Het kantoor beschikt over een loungeruimte, een vergaderzaal en diverse kantoorruimten voor de medewerkers van Capital Value. Wij nodigen u graag uit om eens langs te komen.  

Elan Wonen start met de verkoop van 2 complexen in Heemstede en IJmuiden

05 september 2017

Heemstede De Waterhof

Woningcorporatie Elan Wonen start met de verkoop van wooncomplex De Waterhof in Heemstede en wooncomplex De Komeet in IJmuiden. De complexen bestaan uit in totaal 99 woningen en een commerciële ruimte. Capital Value zal het verkoopproces begeleiden. De verkoop is op 5 september aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad.

Veel kapitaal voor extramuraal zorgvastgoed

24 augustus 2017

Zorgonderzoek

Beleggers tonen in toenemende mate interesse in zorgvastgoed. Het afgelopen jaar is het beleggingsvolume in zorgvastgoed met ruim een derde gestegen ten opzichte van 2015. Het aandeel transacties in extramuraal zorgvastgoed is met 55% het grootst. Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat de vraag vanuit beleggers naar extramuraal zorgvastgoed de komende jaren verder zal toenemen, met name vanwege het interessante risicoprofiel van dit type zorgvastgoed.

Esprit Projectontwikkeling start met de verkoop van 25 nieuwbouwappartementen in Amsterdam

26 juli 2017

Brix Amsterdam

Esprit Projectontwikkeling start met de verkoop van het project BRIX in Amsterdam. De nieuwbouwontwikkeling, gelegen vlakbij de Zuidas, bestaat uit 25 appartementen en 14 parkeerplaatsen die voor het vrije-sectorhuursegment te koop worden aangeboden. Het project biedt een unieke gelegenheid om op korte termijn te investeren op deze interessante locatie in Amsterdam. Capital Value zal het verkoopproces begeleiden.

Jaap van Dijk naar Capital Value

29 mei 2017

Jaap van Dijk

Per 1 juni treedt Jaap van Dijk MSc in dienst bij Capital Value. Hij zal als vastgoedadviseur verantwoordelijk zijn voor de advisering en transactiebegeleiding van woningcorporaties. Jaap van Dijk werkte eerder voor Cushman & Wakefield (voorheen DTZ) als real estate advisor en bij BOG Auctions / Nationale Vastgoedveiling waar hij veel ervaring heeft opgedaan met online verkoopprocessen.

Haag Wonen start met de verkoop van wooncomplex Drentse Hoek in Den Haag

21 april 2017

Drentse Hoek in Den Haag

Haag Wonen start met de verkoop van het markante wooncomplex Drentse Hoek in Den Haag. Drentse Hoek bestaat uit 91 appartementen, 2 commerciële ruimten en parkeergelegenheid op eigen terrein. Capital Value zal het verkoopproces begeleiden. De verkoop is op 26 april aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad.

Change= start bouw van 600 nieuwe huurwoningen in Amsterdam voor kansrijke jongeren

08 maart 2017

Change=

Vandaag wordt de eerste paal geslagen van het tweede project van Change=, een uniek en betaalbaar woonconcept voor werkende jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Het project wordt gerealiseerd aan de Bijlmerdreef in Amsterdam Zuid-Oost en omvat in totaal 596 betaalbare jongerenwoningen met een vloeroppervlakte van 30 tot 42 m².

Stadlander start met verkoop 3 complexen in Noord-Brabant

02 februari 2017

Bergen op Zoom

Stichting Stadlander is voornemens drie complexen te verkopen met in totaal 170 appartementen, 1 commerciële ruimte en 63 parkeerplaatsen. De complexen liggen in Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal. Capital Value zal Stadlander begeleiden bij de verkoop. De verkoop is op 2 februari jl. openbaar aangekondigd middels een advertentie in Het Financieele Dagblad.

Wonen Limburg start met verkoop complex in Sittard

12 december 2016

Wonen Limburg is voornemens een woningcomplex te verkopen bestaande uit twee gebouwen met in totaal 62 appartementen en 12 parkeerplaatsen. De woningen zijn gelegen aan de Vijverweg 31 t/m 61 en 63 t/m 93 te Sittard. Capital Value zal het verkoopproces namens Wonen Limburg begeleiden. De verkoop is op 12 december jl. openbaar aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad.

Toenemende belangstelling voor zorgvastgoed

24 oktober 2016

Veel corporaties hebben zorgwoningen in de portefeuille en zoeken naar mogelijkheden deze af te stoten aangezien het bezit hiervan niet meer binnen de kerntaak valt. Ook zijn er diverse corporaties die naar een oplossing zoeken voor hun waarderingsvraagstuk van zorgvastgoed.

Woningbelang start verkoop van 28 meergezinswoningen in Valkenswaard

03 oktober 2016

Capital Value is namens Woningbelang gestart met de verkoop van woningcomplex De Rede in Valkenswaard. Het betreft een onaangebroken complex met 28 meergezinswoningen in het centrum van Valkenswaard. Alle appartementen beschikken over 3 kamers en een buitenruimte op het zuidwesten. Elk appartement beschikt daarnaast over een eigen berging en parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage.

Elan Wonen start verkoop nieuwbouwcomplex in Haarlem

11 augustus 2016

Namens Elan Wonen is Capital Value gestart met de verkoop van nieuwbouwcomplex Aquaverde in Haarlem. Het complex bestaat uit 54 appartementen met ondergelegen bergingen en parkeergelegenheid en ligt op een markante locatie aan de rivier Het Spaarne in Haarlem. De oplevering van de woontoren staat gepland in het vierde kwartaal van 2016.

Capital Value verkrijgt ISAE certificering

18 juli 2016

Overhandiging ISAE certificaat door Emile ten Hoorn (Conclude Accountants) aan Ruben Smulders (direc

Capital Value Taxaties heeft het ISAE 3402 Type I certificaat verkregen. Daarmee is Capital Value de eerste taxatieorganisatie die ISAE heeft geïntegreerd met de richtlijnen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Vanaf de start heeft Capital Value altijd de hoogste standaard nageleefd qua transparantie en regelgeving. Door het verkrijgen van het certificaat is aantoonbaar vastgelegd dat aan alle voorschriften en eisen die worden gesteld vanuit het NRVT is voldaan.

PropertyNL top 101: Capital Value wederom op nummer 1

25 april 2016

PropertyNL

In de Top 101 Makelaars van PropertyNL staat Capital Value in het segment woningbeleggingen ook dit jaar weer op een eerste positie. De nummer 1 positie werd behaald door de succesvolle begeleiding van een groot aantal transacties voor zowel pensioenfondsen als woningcorporaties.

deltaWonen start met verkoop complex in Zwolle

08 februari 2016

deltaWonen

Namens Stichting deltaWonen is Capital Value vandaag gestart met de verkoop van woningcomplex Sans Soucis in Zwolle. Het betreft een onaangebroken complex in de wijk Stadshagen, een moderne jonge woonwijk ten noordwesten van de binnenstad van Zwolle. Het complex omvat in totaal 20 meergezinswoningen. Bekijk het complex op Corporatiemarkt.

Toenemende buitenlandse interesse voor nieuwbouw huurwoningen

13 januari 2016

Internationaal onderzoek

De interesse van internationale beleggers in Nederlandse huurwoningen blijft onverminderd hoog. Voor 2016 geven beleggers uit het buitenland aan meer dan 3 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Opvallend is een toename van de interesse in nieuwbouwontwikkelingen, mede veroorzaakt door het gebrek aan aanbod van bestaande woningportefeuilles van formaat. Dit en meer blijkt uit een onderzoek van Capital Value onder internationale investeerders. Voor het jaarlijkse onderzoek zijn meer dan 50 internationale investeerders die actief op zoek zijn naar Nederlandse huurwoningen ondervraagd. 

Onderzoek naar kernregio's en woningmarktgebieden

07 december 2015

Kernregio's

Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet en het voorstel voor de invoering van woningmarktgebieden voerde Capital Value een onderzoek uit waarbij het woningbezit van corporaties werd vergeleken met de indeling uit het WoON2012 die ook door het CBS wordt gehanteerd.

Stageplekken beschikbaar!

12 oktober 2015

Stages

Capital Value is op zoek naar twee stagiair(e)s om te ondersteunen bij onderzoek naar ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt. Wil jij werken in het grootste woningbeleggingsteam van Nederland en een bijdrage leveren aan professionalisering en transparantie in de markt? Bekijk onze vacatures en reageer snel.

Capital Value start met verkoop woningportefeuille Servatius

14 september 2015

Servatius

Capital Value is vandaag gestart met de verkoop van een woningportefeuille van Servatius in Maastricht en omgeving. De portefeuille bestaat in totaal uit ca. 129 woningen verspreid over 9 complexen. De verkoop is openbaar aangekondigd via een advertentie in Het Financieele Dagblad. Meer informatie over de complexen vindt u op Corporatiemarkt.com. Voor vragen over de portefeuille kunt u contact met ons opnemen.  

Capital Value steunt goed doel in Zambia

19 augustus 2015

Zambia

Capital Value ondersteunt diverse projecten in het buitenland. Zo organiseren wij jaarlijks een Vastgoed Spinning Marathon waarvan de opbrengsten geheel ten goede komen aan Kiran Namaste. Ook steunen wij een aantal kleinere projecten. Een daarvan is een project in Zambia van Activity International waar Lune Kuiperi een paar maanden als vrijwilligster aan de slag ging. 

Schrijf u in voor de Vastgoed Spinning Marathon op 30 september a.s.

23 april 2015

Spinning Marathon

De inschrijving voor de jaarlijkse Vastgoed Spinning Marathon van Capital Value is geopend. Op woensdag 30 september 2015 zal een groot aantal deelnemers uit de vastgoedbranche weer meefietsen om geld bijeen te brengen voor Kiran Namaste, een stichting voor alleenstaande moeders en kinderen in Nepal. 

Nominatie Kees van Harten Vastgoedmarkt award

19 februari 2015

Kees van Harten

Vandaag zijn de nominaties voor de Vastgoedmarkt Award 2014-2015 bekendgemaakt. Kees van Harten is een van de genomineerden in de race om deze mooie award in de wacht te slepen. Wilt u zijn nominatie ondersteunen? Breng uw stem uit via de site van Vastgoedmarkt

Ondanks record aan beschikbaar kapitaal zal aanbod huurwoningen niet voldoende stijgen

09 februari 2015

Shared Value

Er is een recordvolume aan kapitaal beschikbaar, de rente is laag én er is een grote vraag van huurders naar (middeldure) huurwoningen. Toch lukt het niet om de komende jaren voldoende aanbod te creëren op de huurwoningmarkt. Onderzoek van Capital Value, uitgevoerd in samenwerking met ABF Research, toont aan dat de tijd van lange wachtlijsten nog niet voorbij is. Nederland zal de komende jaren blijven kampen met een tekort aan betaalbare huurwoningen. Gemeenten, beleggers, bouwsector en corporaties hebben een collectieve verantwoordelijkheid om de tekorten terug te dringen.

Relatiediner Capital Value brengt 6.000 euro op voor het goede doel

03 december 2014

Daniel den Hoed

Capital Value organiseerde op 27 november jl. een relatiediner voor de Nederlandse woningbelegger. Aan het diner werd een goed doel gekoppeld, de Daniel den Hoed Stichting van het Erasmus Medisch Centrum. De opbrengst voor het goede doel heeft al onze verwachtingen overtroffen. In totaal is er door de aanwezigen voor 6.000 euro gedoneerd, een fantastisch bedrag voor de Daniel den Hoed Stichting. Wij danken alle donateurs van harte voor de gulle bijdrage.  

Capital Value geeft tiende workshop complexgewijs verkopen

15 oktober 2014

10e workshop

Capital Value investeert in de kennis bij corporaties over de mogelijkheden van complexgewijze verkoop door het periodiek aanbieden van workshops over dit onderwerp. De workshops worden op kantoor van Capital Value gegeven of op aanvraag in-house bij de corporatie. Vandaag was het de 10e keer dat de workshop werd gegeven.

Vastgoedjournaal: het wordt weer leuk om in huurwoningen te beleggen

09 september 2014

Vastgoedjournaal

Bron: Vastgoedjournaal. Niet eerder is het beleggen in huurwoningen zo in trek geraakt als in de afgelopen paar jaar. Steeds meer particuliere, institutionele en buitenlandse beleggers verdiepen zich in het aanbod van woningcorporaties die veel te verkopen hebben. Vastgoedjournaal sprak hierover met Marijn Snijders van woningbeleggingsadviseur Capital Value die honderden miljoenen per jaar aan huurwoningen verkoopt.

Capital Value start met verkoop woningportefeuille in Lent

02 juli 2014

Nijmegen

Op 2 juli jl. is Capital Value in opdracht van Wooninvesteringsfonds (WIF Lent B.V.) gestart met de verkoop van een woningportefeuille van ca. 305 woningen te Lent (Gemeente Nijmegen). De woningen zijn verdeeld over vijf complexen.

Provada: Nederland hotspot voor buitenlandse partijen

10 juni 2014

Provada

Bron: Vastgoedmarkt. Het sentiment onder buitenlandse beleggers over de Nederlandse residentiële en commerciële vastgoedmarkt is binnen zes maanden ten goede gekeerd. Nederland werd van Europese brekebeen tot begerenswaardige hotspot.  Ook steeds meer Duitse banken hebben grote interesse in de financiering van Nederlands vastgoed. Dat bleek tijdens verschillende bijeenkomsten en gesprekken met adviseurs, financiers en beleggers op de jubileumeditie van de Provada.

Kees van Harten neemt publicatie Ministerie in ontvangst

04 juni 2014

Overhandiging rapport

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) presenteerde tijdens de Provada een nieuwe brochure voor buitenlandse beleggers over het investeren in de Nederlandse woningmarkt.  De brochure met de titel ‘Investing in the Dutch Housing market’ heeft als doel de buitenlandse belegger te informeren over de huidige kansen op de woning(beleggings)markt.

Vestia start met verkoop van 6.595 woningen

20 maart 2014

Vestia

Woningcorporatie Vestia gaat zich richten op haar kerntaken in de regio’s Rijnmond en Haaglanden en biedt daarom een groot gedeelte van het bezit buiten deze regio’s ter overname aan. Het proces wordt begeleid door Capital Value. De voorgenomen verkoop is vandaag aangekondigd middels een landelijke advertentie in Het Financieele Dagblad. 

Manon Kuipers naar Capital Value

08 januari 2014

Manon Kuipers

Het team van Capital Value is per 1 januari verder uitgebreid met Manon Kuipers. Manon (27) studeerde communicatie management aan de Hogeschool te Utrecht en heeft tevens de makelaarsopleiding afgerond. Manon heeft vele jaren ervaring in de vastgoedbranche en werkte eerder bij Jones Lang LaSalle en Droste De Vries Makelaars. 

Workshop tijdens Nationaal Symposium Woningcorporaties

14 oktober 2013

Nationaal symposium woningcorporaties

Op 30 oktober a.s. zal Capital Value tijdens de dertiende editie van het Nationaal Symposium Woningcorporaties een sessie verzorgen over (complexgewijs) verkopen van corporatiewoningen. Het symposium vindt plaats in het WTC te Rotterdam. U kunt zich nog aanmelden. 

Wethouder van Poelgeest neemt onderzoeksrapport in ontvangst

07 oktober 2013

Wethouder van Poelgeest

Tijdens de Expo Real in München overhandigde Kees van Harten het door Capital Value gepubliceerde rapport ‘De woning(beleggings)markt in beeld’  aan wethouder Maarten van Poelgeest van de gemeente Amsterdam.

Ministerie past regelgeving voor verkoop van corporatiewoningen per 1 oktober a.s. aan

25 september 2013

Staatscourant

De nieuwe regelgeving die zal gaan gelden voor de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers zal per 1 oktober a.s. in werking treden. De regels zijn vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Door de vigerende regelgeving was het de afgelopen decennia zo goed als onmogelijk voor corporaties om complex- en portefeuillegewijs woningen aan beleggers te verkopen. De verruiming van de regelgeving betekent een doorbraak voor corporaties en beleggers. Corporaties krijgen hiermee een belangrijke nieuwe tool in handen om middelen vrij te maken voor nieuwe investeringen. 

NIEUW: Workshop complexgewijs verkopen

25 juli 2013

Complexgewijs verkopen

Capital Value is onlangs gestart met het aanbieden van workshops over de complexgewijze verkoop van corporatiewoningen aan beleggers. De workshop (een dagdeel) is mede ontwikkeld naar aanleiding van de concept circulaire die op 11 juli jl. door Minister Blok werd gepresenteerd, waarin een versoepeling van de regelgeving over complexgewijze verkoop wordt voorgesteld.  

Capital Value naar Londen

24 juni 2013

Londen

Capital Value breidt wederom uit. Per 1 juli wordt het team van woningbeleggingsspecialisten versterkt met A.J. (Alexander) van der Laan en drs J.(Jelle) Tinke. De uitbreiding is een direct gevolg van de toenemende interesse van buitenlandse beleggers naar Nederlandse huurwoningen. Alexander van der Laan zal zich in eerste instantie in Londen vestigen om de buitenlandse beleggers daar beter te kunnen bedienen. Jelle Tinke zal zich vanuit het kantoor van Capital Value aan de Maliebaan specifiek richten op de internationale beleggers. 

Vastgoed Spinning Marathon op 18 september

16 mei 2013

Vastgoed Spinning Marathon

Op woensdag 18 september a.s. zal de jaarlijkse Vastgoed Spinning Marathon van Capital Value plaatsvinden bij Piazza Sports te Houten. Diverse teams uit de vastgoedbranche zullen op deze dag een gezamenlijke inspanning leveren voor de bouw van een kindertehuis in Nepal, een project van Stichting Kiran Namaste, een stichting die Capital Value een warm hart toedraagt. U kunt zich nu inschrijven met een team van 3 personen (er worden 3 rondes van 1 uur gefietst). Deelname kost slecht € 300,- per team. Bekijk de uitnodiging of geef u direct op via Judith Voskamp.  

Jens van Hasenbroek naar Capital Value

23 april 2013

Jens van Hasenbroek

Capital Value breidt uit. Per 1 mei a.s. treedt Drs ing J.E. (Jens) van Hasenbroek in dienst als vastgoedadviseur. Jens was bijna vijf jaar werkzaam bij DTZ, waar hij zich als vastgoedadviseur en taxateur met name toelegde de woningbeleggingsmarkt. Jens studeerde aan de Universiteit van Groningen waar hij in 2008 de Master Vastgoedkunde behaalde.  

Artikel in PropertyNL over onderzoek Capital Value

15 februari 2013

PropertyNL

In de nieuwste editie van PropertyNL (d.d. 15 februari jl.) kunt u op pagina 26 een artikel vinden over het onderzoek dat Capital Value onlangs in samenwerking met ABF Research en ABN AMRO Bank uitvoerde op de woning(beleggings)markt. U kunt het artikel ook hier lezen.  

In 2013 ca 2 miljard euro beschikbaar voor aankoop huurwoningen

11 februari 2013

Woningbeleggingsmarkt in beeld

'Nieuwe' woningnood in Nederland. Tekorten in Utrecht en Amsterdam naar circa 7%. Beleggers willen corporaties helpen; 2 miljard euro beschikbaar voor aankoop huurwoningen in 2013

De woningbouwproductie daalt de komende jaren tot een historisch dieptepunt. Waar in 2009 nog circa 80.000 woningen werden gebouwd, loopt dit aantal in 2013 en 2014 terug tot circa 35.000 woningen. Als de trend van de dalende bouwproductie niet herstelt én de verwachte groei van het aantal huishoudens doorzet, zal het tekort aan woningen in Nederland in 2020 oplopen tot gemiddeld circa 4% (300.000 woningen), met uitschieters in bepaalde regio’s tot circa 7%. Maar er zijn kansen. Beleggers hebben circa 2 miljard euro beschikbaar voor de aankoop van nieuwe huurwoningen. Dit is aanzienlijk meer dan de afgelopen jaren. Zij tonen grote belangstelling voor de aankoop van corporatiebezit en kunnen corporaties dus helpen nieuwe investeringen toch door te laten gaan. Om dit mogelijk te maken is een versoepeling van de regelgeving wel noodzakelijk.

Bijeenkomst Shared Value op 11 februari a.s.

07 januari 2013

Op maandag 11 februari 2013 vindt de jaarlijkse bijeenkomst van Capital Value plaats in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Tijdens de bijeenkomst presenteren wij actuele onderzoeksresultaten en zullen diverse gerenommeerde sprekers de woningbeleggingsmarkt vanuit verschillende invalshoeken belichten. Shared Value is alleen op uitnodiging bij te wonen. De uitnodigingen worden in januari verstuurd.

 

Chanine van Kleij in dienst bij Capital Value

30 november 2012

Chanine van Kleij

Het team van Capital Value breidt wederom uit. Per 1 december start Chanine van Kleij bij Capital Value als Vastgoedadviseur. Chanine was werkzaam als vastgoedadviseur bij DTZ Zadelhoff en werkte daarvoor vijf jaar bij Nationaal Grondbezit B.V. als specialist op het gebied van woningbeleggingen.

Vastgoed Spinning Marathon: 10.000 euro voor kindertehuis in Nepal

06 september 2012

Spinning Marathon

De Vastgoed Spinning Marathon heeft dit jaar € 10.000,- opgebracht. Het totale geldbedrag is bestemd voor Stichting Kiran Namaste die het geld zal gebruiken voor de bouw van een kindertehuis in Nepal. Er fietsten ca. 100 deelnemers uit de vastgoedbranche mee.  

“Het is geweldig om te zien dat zoveel organisaties uit de vastgoedbranche gehoor hebben gegeven aan ons initiatief. Doordat we op 1 dag allemaal eenzelfde doel voor ogen hebben, schept dat een bijzondere band”, aldus Marijn Snijders, directeur van Capital Value en initiatiefnemer van de Vastgoed Spinning Marathon.

Onderzoek woningbeleggingsmarkt: Tekort huurwoningen neemt toe

31 mei 2012

Onderzoek woningbeleggingsmarkt

Capital Value heeft de afgelopen maanden onderzoek uitgevoerd onder woningbeleggers en corporaties. Conclusie hieruit is dat het tekort aan huurwoningen in 2012 verder zal toenemen. Er liggen echter kansen in de markt. Beleggers willen nog steeds investeren en corporaties willen verkopen om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Om deze kansen te benutten is volgens de ondervraagde corporaties verdere verruiming van de regels noodzakelijk. Ook zal volgens beleggers aanpassing van grondbeleid moeten plaatsvinden door gemeenten. Op jaarbasis is ca. 1.5 miljard euro beschikbaar voor investeringen in huurwoningen.

Nieuwe medewerker bij Capital Value

01 mei 2012

Judith Voskamp

Per 2 mei jl. is het team van Capital Value uitgebreid met een secretaresse; Judith Voskamp. Judith heeft al vele jaren ervaring in de vastgoedbranche en werkte eerder bij Jones Lang LaSalle en Troostwijk Makelaars O.G. Het volledige team van Capital Value vindt u hier.

Capital Value in PropertyNL

11 april 2012

PropertyNL cover

"Een van de kantoren om in de gaten te houden is Capital Value" zo schrijft PropertyNL in het jaarlijkse artikel met Top101 makelaars. U kunt het artikel hier lezen. In de volgende editie van PropertyNL verschijnt een uitgebreid portret van Capital Value. Wij houden u op de hoogte.

Wie wordt vastgoedman van het jaar 2012?

01 februari 2012

Uitreiking 2011

In 2011 werd Marijn Snijders door het toonaangevende blad Vastgoedmarkt uitgeroepen tot Vastgoedman van het jaar. Op 8 mei a.s. wordt tijdens het Trends Congres van Vastgoedmarkt de prijs uitgereikt aan de Vastgoedman van het jaar 2012. Marijn Snijders zal daarbij aanwezig zijn om de prijs te overhandigen.